Održavanje zgrada

OPIS USLUGA KOJE SE PRUŽAJU JEDNOM NEDELJNO

 • Metenje stepeništa 
 • Brisanje/pranje stepeništa ravnim mopom
 • Metenje hodnika
 • Brisanje/pranje hodnika ravnim mopom
 • Brisanje ulaznih vrata oko brave i kvake
 • Brisanje poda, vrata i zidova lifta
 • Skidanje paučine
 • Brisanje staklenih površina na ulaznim vratima (tragovi od prstiju)
 • Metenje ispred ulaza u zgradu
 • Metenje betonirane staze odnosno pojasa oko zgrade
 • Brisanje rukohvata na stepeništu
 • Svako vidljivo oštećenje prijavljuje se (usmeno i pismeno) upravniku zgrade

OPIS USLUGA KOJE SE PRUŽAJU DVA PUTA GODIŠNJE

 • Generalno čišćenje kompletnog objekta
 • Brisanje/pranje svih lustera i plafonjera u objektu
 • Brisanje ormana za struju i hidranta
 • Detaljno brisanje kompletne ograde
 • Detaljno brisanje poštanskih sandučića
 • Skidanje nalepnica i reklamnog materijala (po potrebi)
 • Pranje kante za otpad

Compare listings

Compare