Uređenje imovinsko pravnih odnosa na nepokretnosti

Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na  nepokretnostima  i stvaranje urbanističko-administrativnih pretpostavki za izgradnju objekata, predstavljaju jedno od najznačajnijih i istovremeno najkompleksnijih pitanja za građane i investiture. 

Advokati specijalizovani za imovinsko pravne odnose su Vam na raspolaganju za

  • pravno savetovanje i sačinjavanje ugovora u vezi sa uređivanjem imovinsko-pravnih odnosa i drugih pravnih poslova koji za predmet imaju nepokretnosti (kupoprodaja, deoba, razmene i dr.);
  • sačinjavanje ugovora kojima se regulišu odnosi između investitora i vlasnika parcela u vezi sa zajedničkom izgradnjom objekata;
  • postupci ozakonjenja objekata;
  • postupci restitucije;
  • postupci eksproprijacije;
  • zastupanje pred službama za katastar nepokretnosti, javnim beležnicima, sudovima i drugim nadležnim državnim organima u vezi sa nepokretnostima.

Compare listings

Compare